Arbeid met zorg

Stichting ‘Dit-is-Het’ Arbeid met Zorg levert zorg aan mensen die een dagbesteding zoeken en arbeidsmatig bezig willen zijn. Men heeft een beschikking of een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wij zijn een kleinschalige organisatie en laten onze cliënten écht werk beleven op een manier die de reguliere arbeidsmarkt zo dicht mogelijk benadert. Daarom noemen wij onze cliënten ook werknemers. Arbeid is meer dan bezig zijn of geld verdienen alleen: het bepaalt voor een groot deel onze identiteit en vergroot het gevoel van eigenwaarde.

Atelier

Al het werk in ons atelier kan door werknemers/cliënten worden gedaan: van productiemedewerker tot telefoniste, van ontwerp tot uiteindelijke productie; de vaardigheden en wensen van de individuele cliënt staan centraal bij het zoeken naar een geschikte taak.

Kinderboerderij

Het werk op de kinderboerderij is ook divers. Dieren verzorgen, maar ook stallen en terrein schoonhouden en onderhouden is een belangrijke taak. Dit alles wordt zoveel door Werknemers/ cliënten zelfstandig uitgevoerd. Er wordt gekeken naar persoonlijke kwaliteiten en wensen.

Eigen Initiatief Model

Zowel in het atelier als op de kinderboerderij werken we volgens het Eigen Initiatief Model: hierbij worden grote, complexe taken opgedeeld in kleine, behapbare opdrachten en wordt je uitgedaagd zelf een oplossing te bedenken voor problemen die je tegenkomt. Bijvoorbeeld door hier wat langer goed over na te denken en/of hulp te vragen. Door deze methode gaat er ook wel eens iets mis, maar juist door dit te ervaren, kun je leren.

Werken met een beperking

Zowel bij het atelier als de kinderboerderij kunnen mensen die een dagbesteding zoeken en arbeidsmatig bezig willen zijn terecht. Men heeft wel een beschikking of een indicatie nodig vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Deze zorg kan betaald worden uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) en Zorg in Natura (ZIN). Om de ZIN mogelijk te maken werken wij samen met de volge4nde organisaties:
  • Abrona
  • Reinaerde
  • Humanitas
  • Kwintes
  • WMO loket ( Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Bunnik)
Ook heeft het atelier en de kinderboerderij stageplaatsen beschikbaar voor mensen die nog willen ontdekken waar zij na hun schooltijd hun dagbesteding gaan halen.

Toezicht en inspraak

Op de kwaliteit van de zorg wordt toegezien door de Raad van Toezicht. Werknemers/clienten worden geïnformeerd over en hebben inspraak in de organisatie d.m.v. maandelijkse werknemersvergaderingen.